Mazda Design Experience 2020/21 – konkurs dla młodych projektantów

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do I etapu Konkursu Mazda Design Experience 2020/21. Hasłem jedenastej edycji konkursu dla młodych projektantów jest „reKREACJA”, a główną inspiracją Mazda MX-30 – pierwszy w pełni elektryczny model marki. Od tego roku konkurs organizowany jest w cyklu dwuletnim.

Mazda szuka najciekawszych, najbardziej kreatywnych i innowacyjnych młodych designerów. Do udziału zaproszeni są studenci i absolwenci kierunków projektowych, artystycznych i technicznych, którzy w dniu 31 października 2020 nie będą mieli ukończonych 30 lat.

Zadanie uczestników konkursu Mazda Design Experience 2020/21 będzie polegać na zaprojektowaniu i wykonaniu prototypu nowego przedmiotu, o wysokiej wartości estetycznej i użytkowej z wykorzystaniem materiału pochodzącego z recyklingu. Zanim jednak uczestnicy podejmą się tego wyzwania, będą musieli pozytywnie przejść Pierwszy Etap Konkursu. Warunkiem wstępnym jest przesłanie zgłoszenia zawierającego portfolio dotychczas stworzonych projektów. Jury wybierze 5 osób, które wezmą udział w Drugim Etapie Konkursu i przygotują oryginalne projekty oraz prototypy.

Uczestnikami Konkursu mogą być pojedyncze, pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Portfolio powinno zawierać minimum 5, a maksimum 10 autorskich projektów, które w dowolny sposób mogą, ale NIE MUSZĄ! nawiązywać do hasła Konkursu (reKREACJA).

Regulamin: https://mazdadesign.pl/mazda-design-experience/regulamin/


Nagrody

Dla Laureata – zwycięzcy Drugiego Etapu i całego Konkursu – tytuł GRAND PRIX dla jego pracy i Pierwsza Nagroda składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 22 222 PLN, która zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od nagród w konkursach i Laureatowi zostanie wypłacona kwota 20 000 PLN oraz specjalnej sygnowanej statuetki sygnowanej jako GRAND PRIX Konkursu;
Dla Laureata, który zajmie drugie miejsce w Konkursie – Druga Nagroda składająca się z nagrody pieniężnej w wysokości 5 555 PLN, która zostanie pomniejszona o podatek dochodowy od nagród w konkursach i Laureatowi zostanie wypłacona kwota 5.000 PLN oraz specjalnej statuetki sygnowanej jako Druga Nagroda w Konkursie.
Ponadto Jury według własnego uznania może przyznać inne wyróżnienia każdemu Uczestnikowi Drugiego Etapu konkursu.