Dystans Art Competition: Malarstwo i Rzeźba

Dystans Art Competition: Malarstwo i Rzeźba, otwarty konkurs, organizowany przez Galerię Dystans w Krakowie, skierowany do studentów i absolwentów Wydziału Malarstwa i Rzeźby na wszystkich uczelniach wyższych w Polsce.

Jest to pierwszy ogólnopolski konkurs organizowany w Krakowie, którego celem jest ukazanie aktualnych tendencji w młodej sztuce polskiej oraz wyłonienie nowych indywidualności twórczych. 

Uczestnikiem może być każdy student (3-5 roku studiów) i absolwent (do 10 lat po obronie prac dyplomowych studiów magisterskich) Wydziału Malarstwa i Rzeźby na wszystkich uczelniach wyższych w Polsce.

Uczestnik może zgłaszać od 1 do 3 dowolnych prac malarskich i rzeźbiarskich swojego autorstwa. Prace te nie mogą być uprzednio nagradzane i eksponowane na innych wystawach pokonkursowych.

Regulamin: https://dystans.gallery/wp-content/uploads/2020/06/regulamin-konkursu-2020-galeria-dystans.pdf


Nagrody

Nagroda Galerii Dystans:
I NAGRODA: 7 000 PLN
II NAGRODA: 3 000 PLN
III NAGRODA: 2 000 PLN
3 wyróżnienia
Nagrody dodatkowe