Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO.

Zapraszamy osoby, którym udaje się zachwyt dzikim życiem przekazać za pomocą uchwyconych w fotograficznym kadrze malowniczych krajobrazów, zaprzątniętych swoimi sprawami zwierząt, cieszących oko różnorodnością kształtów roślin. Główny cel FOTO-EKO to pokonkursowa wystawa, która ma w odbiorcach wywoływać pozytywne, zaangażowane nastawienie do przyrody. Na ok. 20 planszach prezentujemy co roku najbardziej, naszym zdaniem, edukacyjne prace, zgłoszone na konkurs.
Pierwszą ekspozycję wystawy planujemy zorganizować w listopadzie br. w Palmiarni Poznańskiej. Następnie wystawa przez ok. rok udostępniana będzie nieodpłatnie zainteresowanym instytucjom, głównie szkołom z województwa wielkopolskiego.

Przedmiotem Konkursu są zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski (dziko występujące rośliny, grzyby, zwierzęta lub ciekawe przyrodniczo miejsca).

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace. W Konkursie biorą udział wyłącznie prace kolorowe.

Regulamin: http://www.salamandra.org.pl/attachments/1240_REGULAMIN_FOTO-EKO_2020.pdfNagrody

Nagrody rzeczowe