EKoPowieści Archiwalne – konkurs literacki dla rodzin

Wraz z powstawaniem nowej, wspólnej dla Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA) oraz wydawnictwa Tatarak książki dla dzieci o tematyce archiwalno-ekologicznej, inspirowanej archiwami zgromadzonymi na platformie europeana.eu FINA zaprasza rodziny z dziećmi między 6. a 12. rokiem życia do wzięcia udziału w konkursie archiwalno-literackim.

Konkurs skierowany jest do zespołów rodzinnych z dziećmi między 6 a 12 rokiem życia.

Zadaniem uczestników jest stworzenie krótkich form literackich do 1800 znaków ze spacjami (wiersze, rymowanki, opowiadania) inspirowanych udostępnionymi na stronie projektu materiałami archiwalnymi.

Powstałe utwory mają dotyczyć szeroko rozumianych zagadnień ochrony środowiska, a inspiracja nie musi być jednoznaczna.

Oceny nadesłanych prac dokona 4-osobowe jury składające się z przedstawiciela Filmoteki Narodowej – Instytutu Audowizualnego (FINA), Wydawnictwa Tatarak, Fundacji Europeana oraz autora literatury dziecięcej.

Więcej informacji na www.tueuropeana.pl

Link do strony konkursu: https://fina.gov.pl/projekty/tueuropeana-2020/


Nagrody

Nagrody rzeczowe