Konkurs na FORMĘ RZEŹBIARSKĄ

Organizatorem konkursu jest Miasto Mińsk Mazowiecki.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie propozycji formy rzeźbiarskiej. Temat przewodni rzeźby to RADOŚĆ. Dzieło powinno stanowić część kompozycji miejsca realizacji w jak najszerszym zakresie przestrzennym. Miejscem usytuowania artefaktu jest Rondo Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Artefakt powinien być obiektem atrakcyjnym wizualnie dla mieszkańców Miasta oraz turystów. Przy planowaniu jego wyglądu należy uwzględnić uniwersalną spójność z charakterem otoczenia.

Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców Miasta ale także artystów i studentów uczelni artystycznych, którzy posiadają niezbędne doświadczenie i umiejętności. Dopuszczalny jest udział uczestników indywidualnie lub zespołowo.

Budżet na realizację rzeźby, bez uwzględnienia nagrody konkursowej, nie możeprzekraczać kwoty 15 000 zł.

Regulamin: https://www.minsk-maz.pl/plik,7092,regulamin-konkursu-na-forme-rzezbiarska.pdf


Nagrody

5 000 PLN