Konkurs Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza „Kredki”

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza do udziału w Konkursie Plastyki Dzieci i Młodzieży Pogranicza KREDKI.  

Celem konkursu jest popularyzacja autentycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej. Poszukiwanie talentów plastycznych poprzez wybór i ukazanie ich najlepszych prac. Rozbudzanie poczucia piękna i przygotowanie do odbioru sztuki.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych oraz uczestnicy zajęć pozaszkolnych z Polski, Słowacji i Ukrainy w wieku od 7 do 15 lat bez podziału na grupy wiekowe.

Organizator nie narzuca tematu, co pozwoli nauczycielom i opiekunom dokonać wyboru najlepszych prac do konkursu.

Więcej: http://www.rckp.krosno.pl/strona-670-kredki_konkurs_plastyki_dzieci_i.html


Nagrody

Nagrody rzeczowe