Oko Kalejdoskopu – konkurs dla dzieci

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU, który odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia (prezentacja nadesłanych filmów) i 5 kwietnia (ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród, seans filmów laureatów) 2019 roku.

Wiek autorów filmów biorących udział w Przeglądzie – od 5 do 17 lat w chwili ukończenia filmu.

Filmy oceniane będą w czterech kategoriach:

  1. filmy indywidualnych autorów, które powstały w szkołach, instytucjach kultury lub innych miejscach bez wsparcia profesjonalnych animatorów
  2. filmy indywidualnych autorów, które powstały w ramach projektów, warsztatów, pracowni pod opieką profesjonalnych animatorów
  3. filmy kilku autorów, które powstały w szkołach, instytucjach kultury lub innych miejscach bez wsparcia profesjonalnych animatorów
  4. filmy kilku autorów, które powstały w ramach projektów, warsztatów, pracowni pod opieką profesjonalnych animatorów

Regulamin: http://csdpoznan.pl/sites/default/files/REGULAMIN%20OKO%20Kalejdoskopu%20Poznań%202019.pdf


Nagrody

Nagrody i wyróżnienia