Konkurs poetycki im. Gustawa Zielińskiego

W konkursie może wziąć udział każdy piszący, nie będący członkiem profesjonalnego związku twórczego. Wiek uczestnika – od 10 do 21 roku życia. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów.

Uczestnicy nadsyłają zestawy trzech wierszy, które nie były wcześniej publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach ogólnopolskich, oraz nie zostały nagrodzone w innych konkursach.

Konkurs ma charakter ogólnopolski.

Regulamin: https://biblioteka.skepe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=612:regulamin-xviii-ogolnopolskiego-konkursu-poetyckiego-im-gustawa-zielinskiego-w-skepem&catid=77:aktualnosci&Itemid=467


Nagrody

W regulaminie