Książka Dobrze Zaprojektowana – zacznijmy od dzieci

Organizatorzy: ASP w Katowicach i Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki zapraszają do 7. edycji konkursu na najlepszy projekt książki dla dzieci.

W konkursie mogą wziąć udział aktualni studenci i absolwenci (z lat 2018–2019) wyższych uczelni artystycznych i projektowych w Polsce i za granicą. Indywidualnie lub zespołowo.

Do konkursu można zgłaszać:

  • Ilustracje do dowolnego tekstu (zestaw min. 4)
  • Projekt całej książki
  • Projekt aplikacji książkowej
  • 3 ilustracje do wybranego tekstu zaproponowanego przez wydawców w ramach konkursu, wykonane zgodnie z ich wytycznymi (znajdziesz je poniżej w zakładce)

Przedmiotem konkursu mogą być książki autorskie, książki oparte na już istniejących tekstach lub oparte na tekstach udostępnionych w ramach konkursu przez wydawców na stronie konkursu. W przypadku zgłaszania projektów do tekstów innych autorów Jury będzie oceniać wyłącznie ilustracje i opracowanie graficzne. W przypadku książek autorskich ocenie Jury może podlegać również treść książki.

Wszystkie projekty powinny być przeznaczone dla dzieci – a wiek odbiorcy określony przy ich zgłaszaniu. Liczba zgłaszanych prac jest nieograniczona, ale nie mogą one być wcześniej publikowane na rynku wydawniczym.

Regulamin: https://asp.katowice.pl/files/articles/351/kdz7_regulamin.pdf


Nagrody

I nagroda: 6 000 PLN
II nagroda: 4 000 PLN
III nagroda: 2 000 PLN

Nagrody wydawców

Nagroda Jury Dziecięcego

Wystawa