Opracowanie Koncepcji Plastyczno-Przestrzennej Wystawy Głównej Muzeum Fotografii w Krakowie

Muzeum Fotografii w Krakowie zaprasza do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej Muzeum.

Wystawa będzie zlokalizowana w zabytkowym budynku dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 o powierzchni użytkowej 3232,41 m(powierzchnia całkowita 3872,80  m2,kubatura 13 272 m3).

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do 16 marca 2020 do godz. 15.00

Składanie Prac konkursowych: do 29 maja 2020 do godz. 12.00.

Strona konkursu: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/265479/karta?bip_id=317&dok=struktura


Nagrody

I nagroda: 15 000 PLN + zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

II nagroda: 10 000 PLN

III nagroda: 5 000 PLN