Konkurs Rysunku Satyrycznego KARPIK

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych bez względu na miejsce zamieszkania.

Celem Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik” jest ukazanie tradycji, cech i przywar narodowych w krzywym zwierciadle – za pomocą unikatowego wyrazu artystycznego, jakim jest rysunek satyryczny. Tematem przewodnim i inspiracją dla rysowników z całego świata są ryby (szczególnie karp), wędkarze, połowy – widziane przez pryzmat różnych narodowości, kultur oraz technik artystycznych. 

Zgłoszenie udziału w konkursie polega na przesłaniu Organizatorowi oryginalnej wersji odręcznego rysunku o tematyce: ryby, rybacy, połowy w sieci itp. W Konkursie biorą udział rysunki w rozmiarze nie przekraczającym formatu A3. Każdy z uczestników Konkursu ma prawo do zaprezentowania maksymalnie dwóch prac.

Regulamin: https://okniemodlin.org/download/attachment/13869/2023-karpi-regulamin.pdf


Nagrody

Grand Prix: 2 800 PLN
Trzy nagrody główne: każda po 1 150 PLN