Konkurs teatralny „Bądź wierny Idź”, czyli majówka z Herbertem

 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego, a także uczestników zajęć w Domach Kultury z terenu województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w konkursie „Bądź wierny Idź”, czyli majówka z Herbertem.

W związku z przypadającą w 2018 roku 20. rocznicą śmierci Zbigniewa Herberta oraz trwającym Rokiem Zbigniewa Herberta Kuratorium Oświaty w Szczecinie organizuje konkurs „<<Bądź wierny Idź>>, czyli majówka z Herbertem”.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie inscenizacji teatralnej dotyczącej życia i twórczości Zbigniewa Herberta. Uczestnicy mogą korzystać z gotowych utworów poety lub napisać własny scenariusz oparty na tekstach autorstwa Herberta, jego biografii lub obu. Forma przedstawienia inscenizacji jest dowolna.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres kuratorium inscenizacji zarejestrowanej na nośnikach CD lub DVD. Zarejestrowana inscenizacja nie może przekroczyć 20 minut.

Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych przedstawień.

Celem konkursu jest przybliżenie uczniom i umożliwienie im lepszego zrozumienia twórczości Zbigniewa Herberta. Twórczość Herberta wpisuje się również w ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”, ponieważ wiele jego utworów jest poświęconych ojczyźnie i rozumieniu patriotyzmu.

Termin nadsyłania nagrań:
do 15 maja 2018

Regulamin i informacje:
www.kuratorium.szczecin.pl


Nagrody

nagrody ufundowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty