„Kraków 2120” – konkurs literacki na opowiadanie futurystyczne

Fundacja TworzyMY Kraków jest organizatorem otwartego konkursu literackiego „Kraków 2120” na opowiadanie futurystyczne inspirowane twórczością Stanisława Lema. Prace powinny być osadzone w konwencji science fiction, połączonej z wątkami krakowskiej historii lub codzienności.

Opowiadanie nie powinno przekraczać 8000 znaków maszynopisu (ze spacjami).

Regulamin konkursu dostępny na stroniehttps://kapsulaczasu.org/krakow-2120/


Nagrody

Rzeczowe
Inne (w regulaminie)