MAG SŁOWA 2023 – konkurs dla uczniów

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poświęcony twórczości Tadeusza Różewicza (edycja nr 14). Organizatorami są Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej i Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

KATEGORIE KONKURSOWE:Pisarska, plastyczna i recytatorska (jury dopuszcza recytowanie utworów lirycznych, epickich lub dramatycznych z dorobku Pisarza).

TEMAT CZĘŚCI PISARSKIEJ:Tadeusz Różewicz – pisarz diagnozujący świat jako informacyjny śmietnik, krytykujący niemoralną naukę, politykę i giełdę, obłęd człowieka i zanik tradycyjnych wartości.

TERMINY: Zgłoszenia do konkursu: do 30 września 2023. Termin nadsyłania prac pisarskich i dostarczenia prac plastycznych: 5 października 2023. Termin przesłuchań w części recytatorskiej: 6 października 2023.

Regulamin, karty zgłoszeniowe: https://www.wbp.wroc.pl/wbp/pl/?option=com_content&view=article&id=5072


Nagrody

Bony/karty prezentowe
Dyplomy