Ogólnopolski Festiwal Teatrzyków Przedszkolnych „Gwiazdy BABADU”

Organizatorem Festiwalu jest Mobilna Szkoła BABADU Magdalena Kupińska, z siedzibą w Malborku.

Konkurs ma formułe on-line i w całości jest przeprowadzany cyfrowo.
Konkurs jest otwarty dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczęszczających do punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych z terenu całego kraju. Każde przedszkole może zgłosić dowolną liczbę grup do udziału w konkursie.

Opłata startowa: 150 PLN za pierwszą zgłoszoną grupę + 50 PLN za każdą kolejną.

Strona: https://www.babadu-festiwal.pl/regulamin-ogolnopolskiego-festiwalu-teatrzykow-przedszkolnych-gwiazdy-babadu/


Nagrody

Certyfikaty
Dyplomy