„Ekscentrycy polscy” – konkurs dla dzieci

Konkurs dla uczniów klas 3–6 szkół podstawowych organizowany przez Fundację Terra Desolata.

Znajdźcie lokalnego, choć mało znanego w historii Polski bohatera! Może w Waszej okolicy urodził się niesamowity badacz? Może wspaniały artysta? Przygotujcie pracę na jego temat w dowolnej technice – możecie nam wysłać esej, fotomontaż, opowiadanie, plakat, podcast, krótki film lub inną formę, cokolwiek wam w duszy gra! pracę możecie przygotować samodzielnie lub w klasie.

Regulamin: https://docs.google.com/document/d/1m5WPSEzeyt7__Om-P_Elzlc0CdopYcBZhJKdTEIrpNA/edit?fbclid=IwAR3bzOhQVuceG24F5dQFv_DG8biLU2T66lh3HtGIUOQDvrBZlOk8diFwoCQNagrody

Warsztaty
Nagrody rzeczowe