OPEN CALL Viral Art 2.0

Viral ART 2.0 ogłasza nabór prac na drugą edycję konkursu!

Superinfekcja w intersztuce! Masz dość komercji w sztuce? Szukasz przestrzeni, w której odnajdzie się Twoja buntownicza natura? Jesteś gotowy na małą artystyczną rywalizację? Viral ART 2.0 infekuje konkursem! Prace mają być eksperymentem artystycznym! Tematem prac tej edycji konkursu jest szeroko rozumiane „Przeżycie”.

Założeniem Konkursu Open Call / Viral ART 2.0 jest prezentacja realizacji działań artystycznych w formie wystawy, która odbędzie się w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka w Lublinie.

Festiwal ma na celu integrację działań, będących swego rodzaju buntem przeciwko skanonizowanym formom sztuki, a także sztuce komercyjnej. Kreacja i eksperyment to typowe potrzeby młodych ludzi, którzy poszukują nowych form i ekspresji w sztuce. Jednym z głównych założeń jest prezentacja możliwie szerokiego spektrum aktywności w obszarze kultury studenckiej oraz sztuki interdyscyplinarnej tworzonej przez młodych adeptów sztuki.

Do konkursu można zgłaszać (nienagradzane wcześniej) prace/projekty wykonane we wszystkich mediach i obszarach sztuki, np. performance, obiekt, instalacja, działanie multimedialne wykorzystujące nowe technologie, sztuki cyfrowe, video, rysunek, malarstwo czy rzeźba itd.

OPEN CALL skierowany jest do młodych artystów, studentów i absolwentów trzech ostatnich lat uczelni polskich. Poprzez absolwentów rozumie się osoby które zrealizowały dyplom na studiach licencjackich bądź magisterskich w latach 2021, 2020, 2019.

Regulamin: https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,9419,open-call-viral-art-2-0,99646.chtm?fbclid=IwAR2vByUbGZigKOOyts7CxDkofPS63SpFleDHwSPv6VWBNBxJ07SR8KxJarE


Nagrody

I miejsce: 7 000 PLN
II miejsce: 2 000 PLN
III miejsce: 1 000 PLN