Próba 4 – Międzynarodowy Konkurs na Eksperyment w Sztukach Wizualnych

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie na Eksperyment w Sztukach Wizualnych – Próba 4.

W czwartej edycji konkursu dla artystów, absolwentów uczelni artystycznych  Próba 4 zapraszamy do nadsyłania prac związanych z potrzebą eksperymentowania, a więc podejmowania ryzyka, ingerencji lub niekontrolowanych działań  w obszarze praktyk artystycznych niezależnie od warsztatu formalnego.

Każdy artysta może zgłosić maksymalnie 1 prace/1 projekt w obszarze sztuk wizualnych, powstałą w latach 2018-2020, bez ograniczeń dotyczących dyscypliny. Projekty lub prace mogą być zarówno interdyscyplinarne i wieloelementowe, jak i wykonane w tradycyjnym warsztacie.  

Opłata konkursowa wynosi 90 PLN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać emailem na adres: proba4@tarasin.pl lub pocztą tradycyjną w wersji elektronicznej w terminie od 15.04 do 30.05.2020.

Dokładny opis i regulamin konkursu dostępny pod adresem: http://tarasin.pl/inc/uploads/2020/04/próba-4-PL-Regulamin-1.pdf


Nagrody

Grand Prix – nagroda Prezydenta Miasta Kalisza: 10 000 PLN
Nagroda Galerii Sztuki im. Jana Tarasina: 3 000 PLN oraz wystawa indywidualna
Nagroda galerii BWA w Tarnowie: 3 000 PLN oraz pobyt studyjny