(pro)social distancing – plastyka, film, multimedia

Organizatorem konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Habitat NOW prowadzące działalność na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Rok 2020 zaskoczył każdego z nas. Nikt nie spodziewał się, że w XXI wieku będzie skazany na izolację od reszty ludzi. Pogarszające się nastroje, pojawiające się poczucie marazmu. To pokazuje jak istotna jest dla nas realna bliskość drugiego człowieka.

Szukamy rozwiązań, jak przy jednoczesnym zachowaniu dystansu fizycznego, przełamać dystans społeczny. Szukamy kreatywnych oraz innowacyjnych rozwiązań, które będą w stanie zapobiec, tak dotkliwej w obecnej sytuacji, społecznej izolacji. Znasz złoty środek jak żyć razem, będąc osobno?

3 formy nadesłania pracy do wyboru:

  • plansza formatu A3
  • 1-minutowy film
  • krótka animacja GIF

Przedmiotem konkursu jest projekt obiektu małej architektury, instalacji przestrzennej, systemu, urządzenia albo innego rozwiązania stacjonarnego lub mobilnego, które pozwalałoby na bezpieczne przebywanie razem określonej grupy osób w przestrzeni publicznej w warunkach pandemii.

Projekt jest konkursem koncepcyjnym i ma charakter otwarty.

Regulamin: https://drive.google.com/file/d/1USV4XDvfmgoJzl5s3rh4aoEdQmUEFtbU/view?fbclid=IwAR00z86fpWnaKiY_-j-q7He2PV-I3FuKTwxts69zE98DhBGPaTDQqliVggI
——————————————————————————————-Nagrody

W regulaminie