(RE)Zasoby. Zielone Archiwa Cyfrowe – konkurs na plakat ekologiczny


Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny oraz firma Wall-being zapraszają do udziału w konkursie na plakat o tematyce ekologicznej, wykorzystujący i kreatywnie przetwarzający zasoby archiwalne.

Ideą konkursu jest pokazanie możliwości kreatywnego korzystania z archiwów cyfrowych. Archiwa cyfrowe są powszechnie dostępnym, otwartym źródłem motywów i inspiracji, które za sprawą młodych artystów zostaną twórczo przetworzone, zyskają nową formę i znaczenia.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie plakatu o tematyce ekologicznej,  popularyzującego idee ochrony środowiska naturalnego. W swoich pracach mogą wykorzystać lub zainspirować się zasobami archiwów dostępnych na europejskiej platformie Europeana oraz w polskich repozytoriach cyfrowych.

Konkurs skierowany jest do studentów ASP, młodych profesjonalistów (do 30 roku życia) i amatorów zajmujących się malarstwem, grafiką lub wzornictwem. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić 2 projekty.

Dodatkowo, w ramach konkursu, na wybranych polskich uczelniach artystycznych odbędą się spotkania dotyczące prawa autorskiego dla twórców oraz warsztaty z kreatywnego przetwarzania kolekcji cyfrowych.

Regulamin: http://nina.gov.pl/media/1211305/konkurs_asp_regulamin-rev-md_ostatecznie.pdf


Nagrody

Nagroda główna: 5 500 PLN

Trzy wyróżnienia po 2 000 PLN każde