Świat Dziecka | konkurs plastyczny

Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu zaprasza do udziału w 35 edycji konkursu plastycznego „Świat Dziecka”.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat i organizowany w następujących grupach wiekowych:

I grupa: 5-7 lat
II grupa: 8-10 lat
III grupa: 11-13 lat
IV grupa: 14-16 lat

Tematyka prac jest dowolna. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę. 

Strona konkursowa: https://tarasin.pl/35-konkurs-plastyczny-swiat-dziecka/


Nagrody

5 równorzędnych nagród w każdej grupie wiekowej.

Katalog, w którym reprodukowane będą wszystkie nagrodzone prace i lista wyróżnionych autorów.