XVIII Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

W Festiwalu mogą brać udział:

1. filmy krótkometrażowe (do 40 minut) i średniometrażowe (40 – 70 minut) poświęcone przyrodzie Europy, ochronie środowiska naturalnego, koegzystencji człowieka ze światem przyrody oraz zagadnieniom pokrewnym,

2. filmy popularno-naukowe i naukowe, dokumentalne, animowane, telewizyjne programy przyrodnicze, a także inne formy filmowe o czasie projekcji do 60 minut,

3. filmy zrealizowane po 1 stycznia 2017 r., które nie brały udziału w XVII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego w 2017 roku.

Do Młodzieżowego Konkursu Filmu Przyrodniczego dopuszczone będą wyłącznie filmy o czasie projekcji od 3 do 15 minut, zrealizowane przez osoby w wieku od 10 do 20 lat. Termin nadsyłania filmów w części młodzieżowej: 31 lipca 2020.

Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego, odbywający się pod hasłem „Promocja przyrody i krajobrazu Europy”, jest nie tylko największym pokazem filmów przyrodniczych w Polsce, ale przede wszystkim wielkim świętem ekologów, filmowców przyrodników, fotografów i malarzy, którym nie są obce problemy dzisiejszego świata i otaczającej nas przyrody. 

Motto zbliżającej się edycji Festiwalu brzmi: „BIORÓŻNORODNOŚĆ SZANSĄ ZIEMI”.

Regulamin: http://www.wfo.com.pl/wp-content/uploads/2020/02/Regulamin-XVIII-MFFP-3.pdf


Nagrody

Pula nagród: ok. 12 000 Euro