Japonia

Międzynarodowa Nagroda MANGA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii organizuje 13. edycję konkursu na Międzynarodową Nagrodę MANGA (International MANGA Award). Manga zgłaszana do konkursu musi mieć co najmniej 16 stron….