Transatlantyk Instant Composition Contest – konkurs dla pianistów

Konkurs dla pianistów – Transatlantyk Instant Composition Contest.

Autorem przedsięwzięcia jest laureat Oscara Jan A.P. Kaczmarek – Dyrektor Transatlantyk Festivalu. Konkurs polega na symultanicznym komponowaniu i improwizacji synchronicznej do obrazu. Uczestnicy oglądają krótki materiał filmowy po czym, na scenie, na oczach widzów muszą stworzyć spójną z obrazem kompozycję.

Tegoroczna edycja Transatlantyku odbywać się będzie w Katowicach, a sam Konkurs ICC w Filharmonii Śląskiej.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Do pierwszego z nich przystąpić może każdy muzyk, który wypełni zgłoszenie. Zadaniem uczestników w pierwszej części jest zagranie własnej, komponowanej “tu i teraz” ilustracji muzycznej do krótkiego fragmentu filmu. Wyzwanie polega na tym, że obraz filmowy, któremu towarzyszyć ma kompozycja, pokazywany jest pianistom dopiero wtedy, kiedy siedzą już przy instrumencie. Do drugiego etapu konkursu przechodzi kilkoro wybranych przez jury uczestników. W finale, podobnie jak w pierwszym etapie, wykonują oni improwizowany i połączony z obrazem utwór fortepianowy.
    

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która urodziła się nie wcześniej niż 1 stycznia 1981. W Konkursie może uczestniczyć także osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (w szczególności osoba niepełnoletnia powyżej 13-ego roku życia), jednak do jej udziału w Konkursie niezbędna jest zgoda opiekuna udzielona w formie pisemnej, weryfikowana przez Organizatora.

Wpisowe: 15 EUR lub 65 PLN.

Regulamin:
https://www.transatlantyk.org/muzyka/instant-composition-contest/


Nagrody

I Nagroda: 10 000 PLN
II Nagroda: 7 500 PLN
III Nagroda: 5 000 PLN