XVIII Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej

Turniej Reportażu powstał na skutek zmęczenia sztampą szkolną, niechęci do rutyny i ogromnej ciekawości, jacy są ludzie, co naprawdę widzą w otaczającym świecie i co o nim sądzą. Teksty do konkursu mogą nadsyłać uczniowie z całej Polski. Prace są czytane i oceniane przez grono zawodowych reportażystów.

Od 2008 r. turniej nosi imię Wandy Dybalskiej – dziennikarki, reportażystki, autorki książek. Wanda Dybalska na łamach „Gazety Wyborczej” promowała młodych autorów, była opiekunem i członkiem jury turnieju.

Siedzibą turnieju jest X Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu.

Termin nadsyłania prac:
do 30 listopada 2018

Regulamin i informacje:
https://turniejreportazu.pl/index.php/regulamin-xviii-edycji


Nagrody

publikacje reportaży w Gazecie Wyborczej Wrocław
praktyki dziennikarskie (w radiu)
nagrody rzeczowe