architektura

Ratującym-Ocaleni

Konkurs na koncepcję Upamiętnienia Polaków ratujących Żydów podczas niemieckiej okupacji. Lokalizacja w otoczeniu Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Wartość inwestycji 800 000 USD!   W…

Konkurs Fotograficzny KADRY MODERNIZMU

Konkurs odbywa się w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA’14.Tematem przewodnim jest „Miasto w ruchu”.Organizatorzy piszą: Prace zgłoszone na konkurs powinny być próbą odnajdywania i ukazania zdarzeń,…

I Warszawski Konkurs Fotograficzny

Organizatorem konkursu jest Portal Warszawski.Tematem są „Dysonanse i kłótnie warszawskie”. W regulaminie cztamy: zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii zainspirowanej Warszawą, jej architekturą, mieszkańcami, wydarzeniami,…