wrocław

Konkurs na recenzję literacką

Wrocławski Dom Literatury  i organizatorzy Festiwalu Góry Literatury w Nowej Rudzie zapraszają do udziału w premierowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję…

Szósta czarka

Konkurs organizowany przez Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu w ramach Festiwalu Wysokich Temperatur. Celem konkursu jest promocja ceramiki zarówno jako sztuki plastycznej jak i…

Konkurs na opowiadanie kryminalne

Piszecie (lub chcecie pisać) opowiadania kryminalne? Miasto Wrocław i Wydawnictwo EMG zapraszają do udziału w konkursie literackim na opowiadanie kryminalne lub sensacyjne z Wrocławiem…

#Powstrzymajhejt

Celem konkursu jest profilaktyka przemocy rówieśniczej, z naciskiem na sytuacje, w których wykorzystywany jest Internet. Konkurs skierowany jest do nauczycieli w całej Polsce. Zasady…

Grotowski. Elementarz – konkurs graficzny

Instytut im. Jerzego Grotowskiego ogłasza konkurs na projekt graficzny kompletu 4 gadżetów: torby, notesu, bidonu oraz ołówka, które stanowić będą spójną całość. Konkurs realizowany…

Zaprojektuj mural

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie muralu, który zostanie zrealizowany na zewnętrznych ścianach budynku o łącznej powierzchni 545 m2 przy ul. Gdańskiej 1 we Wrocławiu. Tematyka muralu…