grafika

Wiosna Chórów na UW

Celem jest stworzenie grafiki i plakatu promującego festiwal chóralny „Wiosna Chórów na UW”. Konkurs adresowny jest do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych….

SEABORNE TRADE IN THE FUTURE

Konkurs ma charakter otwarty, międzynarodowy i jest adresowany do pełnoletnich twórców profesjonalnych i amatorów. Uczestnik Konkursu ma za zadanie wykonać pracę plastyczną o treści zgodnej…

Moja Wielka Wyprawa

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Prace konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie lub…

VI Konkurs Na Projekt I Wykonanie Muralu

Założeniem konkursu jest wyłonienie projektu i wykonania muralu (czyli wielkoformatowego malowidła ściennego) o tematyce inspirowanej wycinanką ludową, który zostanie zrealizowany przez zwycięsce na ścianie…