inne

KONKURS NA FORMĘ UPAMIĘTNIENIA 700-LECIA LOKACJI KAMIENIA

Celem konkursu jest obiekt upamiętniający 700-lecie lokacji wsi Kamień, założonej na prawie niemieckim w 1319 roku. Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jednoetapowym. W zamyśle organizatorów przeznaczony jest…

Konkurs na album komiksowy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku ogłasza ogólnopolski konkurs na album komiksowy poświęcony 100-leciu Zaślubin Polski z Morzem organizowany w ramach obchodów 100-lecia…

Konkurs na informację medialną – VII edycja

Urząd Patentowy RP ogłasza VII edycję Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej. Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz…

Konkurs na operatora Willi Ulricha

Konkurs ma na celu wyłonienie operatora WILLI ULRICHA, wolnostojącego zabytkowego budynku zlokalizowanego na terenie Wola Parku, przy ul. Górczewskiej w Warszawie. Konkurs jest dwuetapowy. I ETAP wymaga złożenia…

XII Triennale „Turek 2019”

Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera po raz dwunasty jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Nieprofesjonalnej Twórczości Tkackiej „Turek 2019”. Uczestnikiem konkursu może być każdy twórca…

Tkanina ludowa – konkurs ogólnopolski

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku organizuje, w ramach projektu „Tkactwo inspiruje – konkursy, warsztaty, design”, ogólnopolski konkurs „Tkanina ludowa”. W konkursie mogą wziąć…

Konkurs na przewodnik rowerowy

Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów i uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadaniem jest napisanie najlepszego przewodnika rowerowego. Teksty powinny zawierać praktyczne wskazówki jak podróżować i zwiedzać…