konkurs dla młodzieży

Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej

Ogólnopolski Turniej Reportażu dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych im. Wandy Dybalskiej organizuje Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu. Uczestnikami są uczniowie szkół ponadpodstawowych…

ReKREACJE – konkurs na animację, gif, collage

Animacje, gify, collage – na te prace czekają organizatorzy konkursu Rekreacje, który ma promować ponowne wykorzystanie cyfrowych zasobów pozyskanych podczas digitalizacji. Regionalna Pracownia Digitalizacji…