rzeźba

Konkurs na projekt i wykonanie statuetki

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego projektu statuetki, która będzie stanowić Nagrodę Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych Don Kichot, przyznawaną filmom, np. przez jury Polskiej…